Therapievormen

Psychodynamische therapie of coaching maakt gebruik van diverse vormen van psychotherapie en coaching technieken die dynamisch in gezet worden. Deze kunt u allen aan de rechterzijde in het menu aanklikken.

De vormen die ingezet kunnen worden zijn:

Hypnotherapie

Door hypnotherapie kan de cliënt gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert.Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de patiënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie kan zo een proces van genezing in gang gezet kunnen worden. Lees meer

Regressietherapie

Dit is een therapievorm met een geheel eigen en toegepaste methode waarbij de oorzaak van een probleem centraal staat. De ervaring heeft geleerd dat een crisisperiode, een probleem, overtuiging of trauma, meestal te vinden is in de vroege jeugd. Regressietherapie lost problemen bij de kern op! Het is geen praat- of gedragstherapie maar een inzicht gevende en bevrijdende therapie. Er wordt gewerkt met de actuele hulpvraag. Lees meer

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. In rationeel-emotieve therapie leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van de cliënt heeft een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot genezing van gedragsproblemen en psychische klachten. Lees meer 

Familie opstellingen

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen. Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel cliënten als prettig en bevrijdend ervaren. Lees meer

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te raken door persoonlijkheidsdelen als aparte individuen te benaderden worden. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook klinkt. Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als zelfstandige energieën, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Lees meer

Emotioneel Lichaamswerk

Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Daarnaast leer je om gevoelens te uiten. Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van de menselijke energie, ons uniek zijn en motivatie, en ze zijn een deur tot onze intuïtie. Lees meer

EMDR Traumatherapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. Lees meer

Ademtherapie

Onverwerkte emoties hebben ook zo hun weerslag op jouw ademhaling zonder dat je je hier bewust van bent. Tijdens een sessie leer je adempatronen te herkennen en te analyseren. De betekenis achter ieder adempatroon vertelt iets over de persoon en zijn geschiedenis, evenals de manier waarop iemand in het leven staat. Door de adempatronen tijdens sessies te veranderen, verander je door jezelf te bevrijden van oude patronen en blokkades. Lees meer

Gestalttherapie

Onafgemaakte zaken werken door als storingen aan lichamelijke, psychische, relationele en zingevingproblemen. Gestalt werkt in het hier-en-nu. Er wordt gewerkt aan bewustwording van wie je bent en aan hoe je met jezelf en anderen omgaat. Het zoeken naar het ‘waarom’ wordt vervangen door het onderzoeken van het ‘hoe’. Lees meer