gestalttherapie

Gestalttherapie

Een ervaringsgerichte therapie, die de ontplooiing van de totale persoon bevordert. Dit gebeurt door te werken aan en het herstellen van het evenwicht tussen denken, voelen en handelen; tussen lichaam, emoties en verstand. In dit heelwordingsproces kun je onafgemaakte zaken uit het verleden afmaken en nieuwe stappen uitproberen.

Onafgemaakte zaken werken door als storingen aan lichamelijke, psychische, relationele en zingevingproblemen. Gestalt werkt in het hier-en-nu. Er wordt gewerkt aan bewustwording van wie je bent en aan hoe je met jezelf en anderen omgaat. Het zoeken naar het ‘waarom’ wordt vervangen door het onderzoeken van het ‘hoe’. De vraag b.v. ‘Waarom ben ik zo geremd?’ wordt een onderzoek naar ‘Hoe rem ik mezelf af?’. In Gestalttherapie worden oefensituaties gecreëerd om onaffe situaties en houdingen op te sporen, af te werken en los te laten. In dit proces zijn zowel angsten, dromen, irritaties, gevoelens van onvrijheid, lusteloosheid, verdriet, alsook ervaringen van voldoening, blijheid en kracht van groot belang. Er wordt gewerkt met lichaamstaal, fantasie-oefeningen en Gestaltdialogen. Hierdoor kun je je bewust worden van wat je eigenlijk ‘wilt’ en daardoor afstand doen van dwangmatig ‘moeten’.

In het algemeen kan over de methodiek van Gestalttherapie worden gezegd dat er een grote bereidheid is om in de therapie te experimenteren met nieuwe vormen van contact maken. De concrete contactvormen waarmee in een concrete situatie geexperimenteerd wordt zijn weer afhankelijk van zowel de persoon van de client als de persoon van de therapeut. Een bekend voorbeeld is het gebruik van een stoel waarop de client een belangrijke persoon visualiseert en daarmee een ‘virtuele’ dialoog aangaat. Of het wisselen tussen stoelen waarop de client verschillende posities heeft, bijvoorbeeld de positie van kind en de positie van volwassene. De ervaring heeft geleerd dat dergelijke experimenten nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld om te oefenen met contactvormen die in het echte leven (nog) niet ter beschikking staan. Ook kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan hoe eigen gedrag door eerdere ervaringen, inzichten en oordelen wordt beperkt.

Klik hier voor meer informatie